Home           About us           News/Training           Service fees           Partners           Contact us

นึกถึงงานบัญชีคุณภาพ ... นึกถึง เคเอเอส

ส่วนประกอบของสินค้า (ใน 1 ชุด)
1. แผ่น CD ต้นฉบับระบบบัญชี Express จำนวน 1 แผ่น สิทธิในการติดตั้ง 1 PC หรือ LAN 1 วง
2. ซีดีสอนการใช้งาน 1 แผ่น (อยู่ในกล่องเดียวกับแผ่นต้นฉบับ)
3. คู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย 1 เล่ม (ชุดไทย-อังกฤษ จะมีคู่มืออังกฤษอีก 1 เล่ม)
4. บัตรลงทะเบียน
5. ตารางอบรม และใบจองอบรม บริษัทฯ จะอบรมการใช้งานโปรแกรมให้กับลูกค้าฟรี 1 ครั้ง ใช้เวลา 2 วันเต็ม(9.00-16.00น) 2 ท่านต้องมาพร้อมกัน และต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 2-3 อาทิตย์ ตารางอบรมและใบจองอบรมจะแนบมาพร้อมกับโปรแกรม


บริการหลังการขาย
1. การให้บริการสอบถามปัญหาและปรึกษาโปรแกรม จะบริการทางโทรศัพท์หรือผ่าน web site และภายในสถานที่ทำการของบริษัทฯ ซึ่งจะมี Call Center อยู่ 50 กว่าท่านและมีเบอร์โทรติดต่อ 45 คู่สาย เบอร์โทรศัพท์และ e-mail จะมีอยู่ที่ปกหลังของคู่มือ
2. โปรแกรมสามารถใช้กับคอมพิวเตอร์ที่มี CPU ตั้งแต่ Intel-Celeron หรือ AMD-Duron และหน่วยความจำ 512 MB ขึ้นไป


การให้บริการหลังการขาย มีตามรายการดังต่อไปนี้
1. การขอเคลมสิทธิซึ่งใน 1 โปรแกรมหรือ 1 S/N ใช้ได้ 1 เครื่อง(1 PC / 1 Server) อนาคตถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์เสียจะต้องติดตั้งใหม่ อันดับแรกให้โทรมาปรึกษาฝ่ายขายของบริษัทฯ ว่าต้องเตรียมการอย่างไรบ้างก่อนโทรเข้ามาขอรหัสลงทะเบียนเพื่อเปิดใช้โปรแกรมใหม่ พร้อมเอกสารแนบที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบกำกับสินค้า/ใบเสร็จรับเงินที่ซื้ออุปกรณ์ใหม่
2. ให้กรอกข้อมูลในบัตรลงทะเบียน(อยู่ในแพ็ค) Faxมาที่ 02-216-5990 และหย่อนตู้ไปรษณีย์ส่งกลับบริษัทแม่ทันที เพื่อความสะดวกในการขอรหัสเปิดใช้โปรแกรม, จองอบรมการใช้งาน, สอบถามปัญหากับฝ่ายบริการ และ update โปรแกรม
3. ตามสิทธิความเป็นเจ้าของโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express ใน 1 ชุด หรือ 1 S/N สามารถใช้ได้ 1 บริษัท ต่อ 1 PC หรือ LAN 1 วง ที่ลงทะเบียนกับบริษัทแม่เท่านั้น ไม่สามารถนำ S/N เดียวกันไปใช้กับสาขา หรือบริษัทในเครือ ซึ่งในแต่ละสถานที่ดังกล่าวนั้นต้องซื้อใช้คนละชุด (ยกเว้นกรณีรับทำบัญชีข้อมูลหลายบริษัท ใช้ในเครื่องเดียวกัน หรือใน LAN วงเดียวกัน)
4. บริษัทฯ จะอบรมการใช้งานโปรแกรมให้ฟรี 1 ครั้ง ใช้เวลา 2 วันเต็ม(9.00-16.00น) 2 ท่านต้องมาพร้อมกัน และต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 2-3 อาทิตย์ ตารางอบรมและใบจองอบรมจะแนบมาพร้อมกับโปรแกรม
5. หากต้องการอบรมเพิ่มมากกว่า 2 ท่าน หรือมากกว่า 1 ครั้ง บริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายท่านละ 1,000 บาท หรือ 2 ท่าน 1,500 บาท นั่งโต๊ะเดียวกัน (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
6. การสำรองที่นั่งอบรม บริษัทฯ จะรับการสำรองจากลูกค้าเท่านั้น เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และการสำรองจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อเราได้รับFaxใบจองอบรมจากลูกค้าเรียบร้อยแล้ว (เบอร์Fax 0-2216-5899)
7. การยกเลิก หรือเลื่อนการอบรม จะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนจะถึงวันอบรม หากมิได้แจ้งการยกเลิกบริษัทฯ ถือว่า ลูกค้าได้ใช้สิทธิในการอบรมแล้วหรือสละสิทธิ หากจะอบรมจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มตามข้อ 5
8. ให้นำซีดีสอนการใช้งานมาเปิดศึกษา และลองเล่นตาม เพื่อทำความคุ้นเคยกับโปรแกรมก่อนเข้าอบรม บางคนอาจจะสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางเข้ามาอบรม เพราะข้อมูลในซีดีจะเสมือนกับข้อมูลที่เรามานั่งเรียนในห้องอบรมเลย
9. บริษัทฯ ถือแผ่นโปรแกรมต้นฉบับเป็นสำคัญ หากแผ่นสูญหายจะต้องแจ้งความหายที่สถานีตำรวจแล้วซื้อโปรแกรมใหม่เท่านั้น และจะต้องนำไปติดตั้งในเครื่องเดิมที่เคยขอรหัสลงทะเบียนล่าสุดเท่านั้น ถ้าไม่ใช้ต้องทำตามเงื่อนไขการขอเคลมสิทธิก่อน
10. การให้บริการสอบถามปัญหาและปรึกษาโปรแกรม จะบริการทางโทรศัพท์หรือผ่าน web site และภายในสถานที่ทำการของบริษัทฯ ซึ่งจะมี Call Center อยู่ 50 กว่าท่านและมีเบอร์โทรติดต่อ 45 คู่สาย เบอร์โทรศัพท์และ e-mail จะมีอยู่ที่ปกหลังของคู่มือ


ข้อแนะนำในการติดตั้งโปรแกรม
เพื่อความสะดวกในการดูแล และการเคลม ควรติดตั้งโปรแกรมไว้ใน Drive d: หรือ Drive อื่นๆ ที่ไม่ใช่ Drive ของ Windows(c:) ฉะนั้นก่อนติดตั้ง Hard disk ควรจัดแบ่ง Partition ไว้สำหรับลงโปรแกรม Express โดยเฉพาะโปรแกรมเดียว และในกรณีที่มี Hard disk มากกว่า 1 ลูก ให้เลือกลงลูกที่เป็น Master(ลูกที่ใช้ Boot) ใน Drive ที่ว่าง ๆ เช่นกัน เนื่องจากในอนาคตถ้าจำเป็นต้องเปลี่ยนเครื่อง หรือเปลี่ยน Hard disk คุณจะต้อง Format Drive ที่ลงโปรแกรมเพื่อถอด code ทำให้การปฏิบัติจะทำได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น

ขั้นตอนการถอด Code
เมื่อเครื่องเกิดปัญหา และจะต้องขอรหัสลงทะเบียนใหม่ เช่น Format ใหม่, เปลี่ยน PC, Server(ตัวแม่), Hard disk หรือ อุปกรณ์อื่นๆ ก่อนเปลี่ยน ให้โทรติดต่อกับฝ่ายขายของ บริษัท เอ็กซ์เพรส ซอฟท์แวร์ กรุ๊ป จำกัด เพื่อขอคำแนะนำในการถอด Code เก็บไว้ ก่อนโทรมาขอรหัสลงทะเบียนใหม่ ซึ่งแนวปฏิบัติโดยหลัก ๆ มีดังนี้
1. กรณี Format อย่างเดียว อุปกรณ์ทุกอย่างเหมือนเดิม
** ให้โทรติดต่อที่ฝ่ายขายเพื่อบันทึกประวัติไว้ หลังจากนั้นให้โทรไปขอรหัสลงทะเบียนที่ฝ่ายลงทะเบียน ตามเบอร์ 02-216-5320-4
2. กรณีเปลี่ยนเครื่อง หรืออุปกรณ์ของเครื่อง จะแบ่งออกเป็น 2 กรณี ได้แก่
กรณีที่เครื่องเก่ายังเปิดเล่นโปรแกรมExpressได้ สามารถเลือกการถอดCodeได้ 2 วิธี
วิธีที่ 1. แจ้งรหัสเครื่องก่อน Format และ หลัง Format Drive ซึ่งติดตั้ง Express ของเครื่องเก่า (รหัสเครื่องดูที่เมนูอื่น ๆ -> เมนูย่อย C.ลงทะเบียนโปรแกรม)
วิธีที่ 2. นำเครื่องเก่า หรือ Hard disk (อาจส่งทางEMS) เข้ามาที่ บริษัท เอ็กซ์เพรสฯ เพื่อถอด Code (กรุณานัดวันเวลาล่วงหน้ากับฝ่ายขายเพื่อเตรียมบุคลากรไว้บริการ)
กรณีที่เครื่องเก่าเสีย ไม่สามารถเปิดเล่นโปรแกรมExpressได้ ต้องนำเครื่องเก่า หรือ Hard disk (อาจส่งทางEMS) เข้ามาถอด Code ที่บจก.เอ็กซ์เพรสฯ เท่านั้น (กรุณานัดวันเวลาล่วงหน้ากับฝ่ายขายก่อนเช่นกัน)
** ทั้ง 2 กรณี ให้ Fax ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี หรือ ใบเคลมระบุS/N HDDเก่าพร้อมระบุ S/N Express**

ขั้นตอนการแจ้งรหัสเครื่อง ก่อน+หลัง format drive ซึ่งติดตั้งExpress เพื่อถอดCode (วิธีที่ 1.)
1. ที่เครื่องเก่า เข้าไปที่เมนูอื่นๆ ->เมนูย่อย C.ลงทะเบียนโปรแกรม แล้วโทรไปที่ฝ่ายขาย 02-215-4252 แจ้งรหัสเครื่องก่อน format เพื่อบันทึกประวัติไว้ (ถ้าเป็นระบบLAN ให้ดูที่เครื่องแม่เรียกโปรแกรมผ่าน Map network drive และ Local drive)
2. Copy โปรแกรมทั้ง folder (จะไปทั้งโปรแกรมและข้อมูล) ไปวางไว้ที่เครื่องใหม่ (ควรเก็บไว้ใน drive d:,e:..ที่ไม่ใช่ drive c: และเลือกshare drive หรือ folder ก็ได้ แล้ว Mapเตรียมไว้)
3. ที่เครื่องเก่า format drive ซึ่งเก็บExpress หลังจากนั้นนำแผ่นติดตั้งลงไปใหม่แล้วเข้าไปที่เมนูอื่นๆ->เมนูย่อย C.ลงทะเบียนโปรแกรม โทรไปที่ฝ่ายขายแจ้งรหัสเครื่องหลัง format ให้บันทึกไว้ในประวัติอีกครั้ง แล้วก็ลบ folder->Express..ทิ้ง
4. ที่เครื่องใหม่ เข้าไปที่เมนูอื่นๆ ->เมนูย่อย C.ลงทะเบียนโปรแกรม แล้วโทรไปที่ฝ่ายขอรหัสลงทะเบียน 02-216-5320-4 เพื่อขอรหัสเปิดใช้โปรแกรม

ตัวอย่างใบเสนอราคา

ดาวโหลดแบบฟอร์ม download